Školení (klikněte pro více informací)

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou včetně používání izolačních dýchacích přístrojů.

Provádíme školení, praktický výcvik a ověření znalostí pracovníků dle Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Náš lektor je instruktorem prací ve výškách a je členem Profesního sdružení instruktorů horolezecké techniky.

Provádíme poradenskou a konzultační činnost při výběru vhodných prostředků osobního zajištění.

Dodáváme osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, záchrannou techniku, prostředky a pomůcky pro lezení.

Máme oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění, které vyrábí nebo dodávají na trh firmy SINGING ROCK, ALPIN - BUPEX, PETZL a KONG.

Dýchací přístroje (klikněte pro více informací)

Děláme práce ve výškách i hloubkách pomocí izolačních dýchacích přístrojů nebo ochranných masek se speciálním filtrem.

Více jak dvacetileté zkušenosti s touto problematikou jsme získali při práci v Báňské záchranné službě a v Hasičském záchranném sboru ČR.

Dále provádíme kompletní kontrolu a zjištění technického stavu skladů na ropné látky (např. u čerpacích stanic) včetně zajištění likvidace odpadu s obsahem ropných látek:

 • vyčištění nádrže pomocí izolačních dýchacích přístrojů a při kontinuální detekci hořlavých plynů a obsahu kyslíku v pracovním prostředí
 • vizuální prohlídka nádrže
 • zjišťování výskytu trhlin
 • měření tloušťky stěny ultrazvukovým defektoskopem
 • ultrazvuková kontrola stavu stěn
 • vystavení protokolů
 • likvidace odpadu s obsahem ropných látek dle platných předpisů
Práce ve výškách (klikněte pro více informací)
 • nátěry konstrukcí
 • opravy fasád
 • kácení a prořezávání stromů
 • montáž a demontáž konstrukcí a zařízení
 • postupná demontáž nebo demolice výškových objektů
 • tmelení panelových spojů
 • nátěry a opravy výtahových šachet
 • mytí tlakovou vodou
 • opravy balkónů
 • čištění okapů a svodů
 • odstraňování graffiti